Cymuned Sy’n Tyfu a Ffynnu Fel Un

Arrow

Croeso i wefan Ysgol Parc y Bont


Rydym ni yn Ysgol Parc y Bont yn grediniol mai ysgol yw calon cymuned. Rydym yn ymfalchïo yn ein awyrgylch hapus a chyfeillgar. I sicrhau cymuned lwyddiannus mae'n hanfodol bwysig ein bod ni fel ysgol yn datblygu'r sgiliau a meithrin y wybodaeth a fydd yn galluogi bod pob disgybl yn llwyddo, nid o reidrwydd yn academaidd ond mewn bywyd yn gyffredinol. Dyma ein gwefan gobeithio y cewch ddarganfod mwy am yr ysgol a gweld yn union sut yr ydym yn gweithio yma. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Pennaeth: Mr Rhys Ynyr Jones
Ysgol Parc y Bont,
Llanddaniel Fab,
Ynys Môn,
LL60 6HB
01248 422 350

6602228_pennaeth.parcybont@hwbcymru.net

Yr Ysgol
Tu allan i'r Ysgol