Sêr Siarter Iaith

Cartref > Plant > Sêr Siarter Iaith

Dyma ein Sêr Siarter Iaith am y flwyddyn yma, mae rhain i gyd yn angerddol am yr iaith gymraeg ac eisiau gwneud gwahaniaeth o ran yr iaith o fewn yr ysgol. Bydd rhain yn ran hanfodol o drefnu dathliadau a gweithgareddau i hybu’r iaith.

Dyma ydi prif swyddogaethau ein Sêr Siarter Iaith

  • Rhannu’r pwysigrwydd o siarad Cymraeg
  • Bod yn falch o’r iaith
  • Annog plant eraill i siarad Cymraeg
  • Datblygu’r iaith yn yr ystafell ddosbarth ac ar draws yr ysgol
  • Dysgu gemau buarth Cymraeg i chwarae gyda’r plant iau
  • Ser y Siarter Iaith