Y Criw Mentrus

Cartref > Plant > Y Criw Mentrus

Dyma ein Criw Mentrus am y flwyddyn. Mae rhain yn ddisgyblion creadigol sydd yn uchelgeisiol ac efo syniadau clir o fentergarwch a busnes. Bydd rhain yn mynd at ii greu a datblygu syniadau ar draws y flwyddyn a fydd yn cael eu harddangos yma.

Dyma ydi prif swyddogaethau ein Criw Mentrus:

  • Meddwl am ffyrdd i hel pres i’r ysgol/elusennau.
  • Rhedeg prosiectau.
  • Gosod heriau hwylus i bawb.
  • Datblygu creadigrwydd.
  • Gweithio mewn tim uchelgeisiol.
  • Y Criw Mentrus