Cylch Ti a fi

Cartref > Cymuned > Cylch Ti a fi

Mae’r Cylch Ti a Fi yn rhoi cyfle ichi a’ch plentyn gyfarfod yn rheolaidd gyda rhieni/gwarchodwyr a phlant eraill er mwyn i’r plant gael cyfle i fwynhau chwarae gyda’i gilydd gan roi cyfle i chi gymdeithasu dros baned! Mae’n gyfle gwych i rieni/gwarchodwyr rannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymreig. Rydym fel un teulu mawr!

Wrth fynd i’r Cylch Ti a Fi bydd eich plentyn yn cael cyfle i:

 • fwynhau chwarae a gwneud ffrindiau bach newydd
 • chwarae gyda phob math o deganau
 • dysgu caneuon bach syml y gallwch eu canu gyda’ch gilydd gartref
 • gwrando ar storiau
 • … a mwynhau!

Cynhelir y cylch bob dydd Mercher yn ystod y tymor yn Ysgol Parc y Bont, 9-11yb.

Mae cost o £2 y plentyn.

Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

plentyn yn byta
 
 
 • plentyn yn byta
 • 2 fabi
 • mam a
 • 2 fabi