Cyngor Ysgol

Cartref > Plant > Cyngor Ysgol

Dyma ein cyngor ysgol am y flwyddyn. Y Cyngor Ysgol yw llais ein plant, mae ganddynt yr hawl i drafod a gwneud penderfyniadau er mwyn gwella ein hysgol Mae’r cyngor am fod yn trefnu nifer o ddigwyddiadau dros y flwyddyn a fydd yn cael eu harddangos yma.

Dyma ydi prif swyddogaethau ein cyngor ysgol am y flwyddyn:

 • Lais i holl blant yr ysgol
 • Parhau i wella ein hysgol
 • Helpu cadw’r ysgol yn iach a diogel
 • Helpu’r plant i fod yn ffrindiau
 • Rhoi cyfle i blant ac oedolion rannu eu syniadau
 • Trafod syniadau newydd.
 • Casglu arian er mwyn helpu elusennau a plant a phobl llai ffodus na ni
 • Cyfarch ymwelwyr newydd i’r ysgol a sicrhau bod croeso gan y plant
 • Gwneud ein gorau i wneud pawb yn hapus a diogel
 • Cyfrannu at bolisïau – e.e polisi disgwyliadau dosbarth a disgwyliadau buarth
 • Cyngor Ysgol