Cyngor Eco Cydwybodol

Cartref > Plant > Cyngor Eco Cydwybodol

Dyma ein Cyngor Eco Cydwybodol. Mae’r disgyblion yma i gyd wedi dangos eu bod â angerdd tuag at yr amgylchedd ar byd o’n cwmps. Yn ystod y flwyddyn bidden nhw yn sichrau bod yr ysgol a’r gymdeithas leol yn le saff a diogel. Bydden nhw yn trefnu diwrnodau/gweithgareddau i gefnogi hyn a fydd yn cael eu harddangos yma.

Dyma ydi prif swyddogaethau ein Cyngor Eco Cydwybodol:

  • Gofalu am yr amgylchedd a’r byd o’n cwmpas
  • Cadw’r ysgol yn daclus
  • Edrych ar ôl ein ardaloedd tu allan
  • Bod yn ymwybodol o fywyd natur o’n cwmpas
  • Gwneud gwahaniaeth i’r byd
  • Cyngor Eco