Cyngor Rhieni ac Athrawon

Cartref > Rhieni > Cyngor Rhieni ac Athrawon

Show Toolbar
  • Show Caption
  • Hide Thumbmails
  • Show Categories
  • Play Slide Show
  • Display in Full Screen
  • Hide Toolbar

iard ysgol
 
 
  • iard ysgol
  • tair hogan ifanc yn yr ysgol yn gwenu
  • iard ysgol efo beics

Mae gan yr ysgol Gymdeithas Rhieni ac Athrawon brwdfrydig a chefnogol sy’n trefnu gweithgareddau amrywiol i rieni a phlant yr ysgol. Prif fwriad y gweithgareddau yma yw i hel arian i’r ysgol i gefnogi ein gweledigaeth a rhoi profiadau gwych i’r disgyblion. Fe’ch hysbysir o’r cyfarfodydd trwy lythyr, e-bost neu negeseuon testun.

Bydd popeth sy’n cael ei drefnu yn cael ei rannu yma, hefyd byddem yn rhannu faint o arian sydd wedi cael ei hel a ble mae’r arian wedi cael ei wario hefyd.

I Rieni