Gweledigaeth yr Ysgol

Cartref > Ysgol > Gweledigaeth yr Ysgol

Show Toolbar
  • Show Caption
  • Hide Thumbmails
  • Show Categories
  • Play Slide Show
  • Display in Full Screen
  • Hide Toolbar

arwydd ysgol parc y bont
 
 
  • arwydd ysgol parc y bont
  • hogan ifanc yn gwenu
  • plant ifanc yn chwarae gyda defnydd parashwt ar cae ysgol

Dyma ddogfen gweledigaeth Ysgol Parc y Bont. Mae’r ddogfen yn dangos pam ein bod yn gwneud beth yr ydym yn ei wneud. Beth sy’n bwysig i ni fel ysgol a sut yr ydym yn mynd i gynnig y gorau i bob disgybl o fewn yr ysgol.