Derbyn a Meithrin

Cartref > Ysgol > Derbyn a Meithrin

Athrawes

Mrs Anest Jones

Uwch Gymhorthydd

Mrs Rhiannon Parry

Cymhorthydd Meithrin

Miss Mandy Davies

Cymhorthydd ADY

Mrs Jackie Jones

Gweithgareddau'r meithrin a derbyn hyd at ddiwedd y tymor.
Show Toolbar
 • Show Caption
 • Hide Thumbmails
 • Show Categories
 • Play Slide Show
 • Display in Full Screen
 • Hide Toolbar

plentyn ifanc yn droeo ar wal efo sialc
 
 
 • plentyn ifanc yn droeo ar wal efo sialc
 • plant ifanc yn chwarae gyda tywod
 • plentyn ifanc gyda pel ar iard ysgol
 • iard meithrin
 • plentyn ifanc yn chwarae gyda tegan JCB melyn ar iard ysgol
 • plentyn ifanc yn chwarae gyda tegannau ar iard ysgol
 • plentyn ifanc yn sgwennu gyda sialc ar wal iard ysgol
 • iard ysgol meithrin
 • blociau lliw